جدیدترین مقالات دینی

خواصّ تکوینی و تشریعی آیات

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: مجید حیدری فر. بی شک آفرینش همه پدیده های هستی ( مانند حروف و کلمات ) هدف مند است و هر یک آثاری دارند که بسا در دیگری نباشد. آیات قرآن حکیم نیز از این قانون فراگیر جدا نیستند. برای به دست آوردن این حقایق، باید در پیشگاه رسول اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) و جانشینان او زانوی ادب زد که تنها راه انحصاری برای این گونه روشن گری همین است، چنان که امام صادق (علیه السّلام) به ابن سنان فرمود: سَلُونا نُعلمکم و نُوقفکم علی قَوارعِ القرآنِ لکلِّ داءٍ. (1). پس اگر در روایتی، به ویژ

ادامه مطلب ...
بیان باطن و تأویل و حقایق پنهان در آیات

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: مجید حیدری فر. قرآن مجید (1) کتابی تک لایه نیست که فقط از مفاد و مدلول ظاهری برخوردار باشد و آن را به مدد آگاهی از اصول مقبول گفتمان عرفی بتوان به دست آورد، بلکه کتاب اندرکتاب است: ( إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ‌ * فِی کِتَابٍ مَکْنُونٍ ) (2). آری، معارف وحیانی که در این گرامی نوشته آسمانی برای هدایت بشر آمده، به تناسب گنجایی معرفتی مخاطبانش، در طول سال های نزول تا برپایی روز رستاخیز، دارای لایه های تو در توست (3) و هر غوّاصی به میزان توانمندی ها و تلاش های خویش از این مائده معر

ادامه مطلب ...
شناسایی کارکرد آرایه های ادبی قرآن

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: مجید حیدری فر. در این نوشتار برشماری ساحت های اعجاز بیانی و ساختاری قرآن مجید را پی می گیریم. زیبایی ها و دلربایی های روساخت قرآن، سجع ها و جناس ها، ترکیب ها و تشبیه ها، کنایه ها و استعاره های آن، چنان شکوه آمیز و شگفتی آفرین و شیفتگی اندود است که دیده هر بیننده ای را سوی خود می کشاند و او را خیره خویش می سازد. جناب ابن أثیر از شش نوع صنعت لفظی نام برده است: « سجع و ترصیع و تجنیس و موازنه و اختلاف صیغ واژگان و تکریر حروف. » وی شناسه های سجع بلیغ را نیز این عناصر می داند: گزی

آرایه های ادبی قرآن آرایه های ادبی در قرآن

ادامه مطلب ...
بسترهای اعجاز تبیینی و ساختاری قرآن

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: مجید حیدری فر. نوشتار نهم. بسترهای اعجاز تبیینی و ساختاری (1). درآمد. قرآن مجید، (1) نمایشگاه سخنان خدای زیبا و زیبایی آفرین است که واژگان روان و خوشخوان، عبارات رسانا و جان نشین، جملات پربار و سربند دارِ آهنگین را به نمایش گذاشته است و هیچ گونه تعقید و تنفیر و تطویل در آن دیده نمی شود!. یاوه هایی چون زمینی و بشری بودنِ واژگان قرآن که اخیراً از زبان برخی خودباختگان غرب زده به گوش می رسد، سخن تازه ای نیست، قرن ها پیش قرآن پژوهان، ناراستی آن را پایسته ساخته اند. جناب سیوطی پس

ادامه مطلب ...
بیان ویژگی های ساختاری و بافتاری و زبان خاصّ قرآن

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: مجید حیدری فر. برای شروع ساختن ویژگی های پیش گفته و کرانه های اعجازین آیات الهی، (1) خدمت گزار راستین قرآن مجید باید مراحل زیر را بپیماید: (2). یک. آشکار ساختن ساحت های اعجاز تأثیری. پرداختن به دو عنصر کلیدی در این باره بسیار بایسته است: (3). 1. اعجاز تنزیلی و ریختاری:. یعنی روش فرود گام به گام و تدریجی برای ایجاد دگرگونی بنیادین و تحوّلی فراگیر در اندیشه ها و انگیزه ها و رفتارها و نهادینه سازی آن میان مخاطبان معاصر و آیندگان، نیز برنامه ریزی برای همگانی و جاودانی و ماندگار

ویژگی زبان قرآن ویژگی های زبان قرآن

ادامه مطلب ...
شیوه ی روشن ساختن استلزامات آیات

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: مجید حیدری فر. بی تردید پس از آگاهی به مدلول مطابقی و تضمّنی، پرده دیگری نیز هست که باید مفسّر آن را کنار بزند و به لوازم سخن گوینده پی ببرد. (1). شناخت مدلول التزامی که گاه نیز آن را « مدلول عقلی » می نامند ( چون در پیدایی دلالت، افزون بر لفظ، عقل نیز نقش آفرین است ). در محاورات عرفی و گفتمان های علمی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به گونه ای که در مقام احتجاج بدان تمسّک می کنند و یکی از راه های نقد اندیشه، ابطال لازم و پی آمد آن است، هم چنین گاه نیز راه کشف حکمی تشریعی و ف

ادامه مطلب ...
قاعده ی سیاق آیات و کاربردهای آن

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: مجید حیدری فر. آنان که چیدمان آیه ای، نیز چینش سوره ای کنونی قرآن مجید را دستوری و برخاسته از فرمان نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) و توقیفی می دانند نه اجتهاد اصحاب، (1) این زیرساخت استوار را مبنای « قاعده سیاق: حجیّت ظهورات ترکیبی یک یا چند جمله ای و آیه ای » ( در برابر قاعده سیاق: حجیّت ظهورات تفکیکی واژگانی یا عبارتی ) می شمارند. جناب زرکشی می نویسد:. الرّابع: دلالة السیاق، فإنّها تُرشد إلی تبیین المجمل و القطع بعدم احتمال غیر المراد و تخصیص العامّ. و هو من أعظم القرائ

ادامه مطلب ...
شیوه ی تبیین شمار و چگونگی و چرائی چینش آیات

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: مجید حیدری فر. این مهم (1) برای دست یابی به حکمت و مناسبت کلمات و جملات و سوره های قرآن مجید انجام می شود. اکثر قریب به اتفاق دانشمندان علوم قرآن، پذیرای این حقیقت اند که نظم و ترتیب آیات در سوره های قرآن موجود، توقیفی است ( هر چند در ترتیب سوره ها اتحاد نظر دیده نمی شود و مخالفان مهمی چونان علامه طباطبایی و استاد معرفت دارد (2) )؛ یعنی برآمده از اجتهاد اصحاب و یاران پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نیست، بلکه چینشی است دستوری و برخاسته از فرمان رسول خدای منّان. (3) جناب

ادامه مطلب ...
نبوت عامه از دیدگاه حضرت مهدی (ع)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی اصغر رضوانی. 1- کتاب داشتن پیامبران. از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که فرمود:. «و انزل علیهم کتاباً و بعث الیهم ملائکة» (1)؛. «و بر پیامبران کتابی نازل کرده و به سوی آنان ملائکه را فرستاد». از خصوصیات تمام انبیای الهی دو چیز بوده است؛ یکی فرستادن کتاب و وحی به سوی آن‌ها و ��یگری فرستادن فرشته‌های وحی بر آن‌ها. 2- وظایف پیامبران. از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که فرمود:. «. ثم بعث الیهم النبیین مبشّرین و منذرین، یأمرونهم بطاعته و ینهونهم عن معصیته، و یعرفونهم ما جه

حضرت مهدی ع

ادامه مطلب ...
حکمت ها و چراها در آیات قرآن

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: مجید حیدری فر. گاه قرآن حکیم حقیقتی را در آیه یا آیاتی می آورد و در پایان، با بیانی گویا و لطیف، برهان و علل یا ریشه های پیدایی آن را بازگو می فرماید. این گونه سخن گفتن ویژه ذات اقدس ربوبی است که گاه به صراحت، گاه به اشاره، گاه نیز با تقدیم علت یا بالعکس آمده است. در آیاتی نیز این مهم را روایات بر عهده دارند. (1). برای نمونه در آیاتی که از شناخت یا قدرت یا عظمت الهی سخن رفته، بی کرانی دانایی و بی پایانی توانایی و فراخی گستره وجودی خدای سبحان را یادآور می شود که گاه با واژه

ادامه مطلب ...
روشن گری درباره ی زبان ویژه قرآن

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: مجید حیدری فر. از دیرزمان میان قرآن پژوهان، موضوع « زبان قرآن » بحث برانگیز بوده و هست، به ویژه امروز که مباحث هرمنوتیک ( معنا در دست شنونده و خواننده ) در برابر سِمانتیک ( معنا در دست گوینده و نویسنده ) سخن روز شده است. (1). وجود زبانی مشترک و همگانی، با اصول و قواعد مقبول عقلایی، در تمامی جوامع بشری پذیرفته است؛ برای نمونه کاربست واژگان در معانی وضعی و حقیقی، نیز رویکرد به مجازگویی و استعاره سازی و کنایه آوری با بهره وری از قرائن پیوسته و گسسته ( قاعده سباق و سیاق ) میان ه

ادامه مطلب ...
شناخت فنون بلاغی ( گویایی و رسانایی ) قرآن

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: مجید حیدری فر. آموزه های فنّ بیان، هنرنمایی در جان بخشی به کالبد مرده واژگان و بهینه سازی مقصودرسانی به شنونده و خواننده و دلنشین تر و آسان تر و خیال انگیز ساختن آن است. آری یک حقیقت را با چند زبان می توان گفت که نسبت به یکدیگر از رسانایی افزون تری برخوردارند. هر کلمه ای، افزون بر معنای حقیقی و موضوعٌ له مستقیم، می تواند معانی مجازی و نامستقیم نیز داشته باشد که از آن به پیشرفت عمودی و طولی زبان ( در برابر پیشرفت افقی و عرضی که افزایش کاربست های حقیقی و اشتراک لفظی است؛ مانند

ادامه مطلب ...
آشکارسازی قلمروهای اعجاز محتوایی و بافتاری آیات قرآن

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: مجید حیدری فر. « قرآن » ارمغانی الهی و ره آوردی است از پیام آوری بی مانند که شاگرد ویژه و مستقیم خدای علاّم بوده و آموزه هایی بی همتا را همراه خویش آورده است که اگر همه نوابغ و فرزانگان جهان گرد هم آیند، توان ارائه چنین معارفی را نخواهند داشت: ( وَ عَلَّمَکَ مَا لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ ) (1) و ( فَاذْکُرُوا اللَّهَ کَمَا عَلَّمَکُمْ مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ‌ ) (2). آری تا کنون میان جوامع بشری از کسی فریاد هم آورد جوییِ بی چون و چرا، جز آورنده « قرآن » به گوش نرسیده است! فق

اعجاز محتوایی قرآن اعجاز آیات قرآن اعجاز در آیات قرآن

ادامه مطلب ...
آذین های معنایی و بافتاری قرآن

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: مجید حیدری فر. در این نوشتار برخی آذین های معنایی را اشاره وار می آوریم:. آذین یکم. طِباق:. کنار هم نشاندن واژگان متقابل و متناقض نما ( خودستیز ) در یک جمله را « طباق » می گویند که گاه از آن به « تضادّ » نیز یاد می شود؛ مانند:. ( هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ عَلِیمٌ‌ ) (1). ( لِکَیْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَکُمْ وَ لاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ وَ اللَّهُ لاَ یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ) (2). ( وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَ

ادامه مطلب ...
صفات سلبی از دیدگاه حضرت مهدی (ع)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی اصغر رضوانی. 1- نهی از تشبیه. از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که درباره‌ی خداوند متعال می‌فرماید:. «لا تُشبَّه بالناس» (1)؛. «تو شبیه به مردم نیستی». برخی از متکلمان اسلامی در معرفی خداوند متعال به تشبیه به ممکنات می‌افتند و برخی نیز چنان تنگ نظرند که به تعطیل می‌افتند، ولی راه صحیح، اثبات صفات خداوند با تنزیه است. و لذا امام زمان (علیه السلام) از تشبیه کردن خداوند به خلق نهی کرده است. و نیز از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که خداوند متعال را این‌گونه توصیف کرده است

صفات حضرت مهدی حضرت مهدی ع

ادامه مطلب ...
توحید از دیدگاه حضرت مهدی (ع) (2)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی اصغر رضوانی. 23- عزت اولیا به عزت خداوند. از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که فرمود:. «السلام علی سلیمان الذی ذلت له الجنّ بعزته» (1)؛. «سلام بر سلیمان که با عزت خداوند جنّ مسخّر او گردید». یکی از اقسام توحید نظری توحید در عزت است؛ یعنی عزت در اصل و حقیقت برای خداوند می‌باشد و اگر کسی عزیز می‌گردد و دیگران او را تعظیم می‌کنند به عزت خدایی است، و عزت انسان‌های عزیز در ارتباط و قرب به خداوند متعال است. 24- فعل خداوند به فعل امام. از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که به ش

حضرت مهدی ع

ادامه مطلب ...
صفات ثبوتی از دیدگاه حضرت مهدی (ع)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی اصغر رضوانی. 1- عدم امکان بیان کیفیت خداوند. از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که خطاب به خداوند عرضه می‌دارد:. «یا من لایکیّف بکیف» (1)؛. «‌ای کسی که به هیچ‌گونه‌ای کیفیت نیابی». از آن‌جا که خداوند مجرّد تام بوده و از هرگونه عوارض جسم و ماده مبرّاست لذا هرگز نمی‌توان چگونه بودن او را ترسیم کرد. 2- عدم احاطه به کنه خداوند متعال. از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که خطاب به خداوند عرضه می‌دارد:. «یا موصوفاً بغیر کنه»؛ (2). «‌ای خدایی که ستوده می‌شوی بدون آن‌که به کنه ذات

صفات حضرت مهدی حضرت مهدی ع

ادامه مطلب ...
مسئله‌ی دین در انسان شناسی

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: ناصر فکوهی. در نگاهی عمومی، مسئله‌ی دین در انسان شناسی، همچون در جامعه شناسی، در تقابل دو مفهوم «قدسی» (1) و «ناقدسی» (2) و در فرایند تولید اجتماعی باورهای دینی قرار می‌گیرد. در هر دو رویکرد، امیل دورکیم شخصیتی کلیدی است که کتاب کلاسیکش صور ابتدایی حیات دینی، پایه‌های درک انسان شناختی را، همچون جامعه شناختی، نسبت به پدیده‌ی دین مستحکم می‌کند. در حوزه‌ی دین شناسی کارل اوتو (3) و میرچیا الیاده (4) دو چهره‌ی مهمی هستند که عمدتاً قالب‌های درک دین را به منزله‌ی مفهومی «دیگر» مطر

انسان شناسی دین

ادامه مطلب ...
توحید از دیدگاه حضرت مهدی (ع) (1)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی اصغر رضوانی. 1- وحدانیّت خداوند. از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که فرمود:. «فنفسی مؤمنة بالله وحده لاشریک له» (1)؛. «قلب من به خداوندی که تنهاست و شریکی برای او نیست ایمان دارد». از عبارت فوق استفاده می‌شود که خداوند متعال یکی است و هیچ‌گونه شریک و همتایی ندارد. 2- توحید در الوهیت. از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که خطاب به خداوند متعال عرضه می‌دارد:. «و اسألک یا الهی و اله کلّ شیء» (2)؛. «و از تو می‌خواهم‌ای خدای من و ‌ای خدای هر موجودی». یکی از اقسام توحیدی، توحی

حضرت مهدی ع

ادامه مطلب ...
نبوت خاصه از دیدگاه حضرت مهدی (ع)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی اصغر رضوانی. 1- لزوم ایمان به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم). از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که فرمود:. «فنفسی مؤمنة بالله وحده لاشریک له، و برسوله» (1)؛. «دل من به خداوندی که تنهاست و شریک و همتایی ندارد و نیز به فرستاده‌اش ایمان دارد». از جمله مسائلی که اعتقاد و ایمان قلبی به آن ضروری است ایمان به وحدانیت خداوند متعال و رسالت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است، که در عبارت فوق نیز به آن تصریح شده است. 2- بشارت انبیا به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آل

حضرت مهدی ع

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه