جدیدترین مقالات دینی

اخلاق از دیدگاه حضرت مهدی (ع) (1)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی اصغر رضوانی. 1- ضرورت وحدت بین شیعیان. از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که خطاب به شیخ مفید (قدس سره) فرمود:. «. شملهم الله ببرکتنا و دعائنا ان ‌شاءالله» (1)؛. «. خداوند آنان را به برکت و دعای ما جمع نماید اگر خداوند بخواهد». امام زمان (علیه السلام) آرزو دارد که به دعا و برکت اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) شیعیانش وحدت داشته و یکپارچه و یک صدا باشند و از پراکندگی و اختلاف بپرهیزند. 2- عدم خویشاوندی خداوند با کسی. از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که فرمود:. «انّ

اخلاق حضرت مهدی حضرت مهدی ع

ادامه مطلب ...
معادشناسی از دیدگاه حضرت مهدی (ع)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی اصغر رضوانی. 1- حقانیت مرگ. از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که فرمود:. «ان الموت حق» (1)؛. «و همانا مرگ حق است». یکی از اعتقادات ما که با واقعیت خارجی نیز مطابقت دارد موضوع مرگ است، و قرآن نیز بر آن تأکید دارد آنجا که می‌فرماید:. (کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ) (2)؛. «هر کسی مرگ را می‌چشد». و می‌دانیم که اعتراف به حقانیت مرگ در زندگی انسان اثر تربیتی فراوان دارد؛ زیرا کسی که می‌داند مرگ در پیش رو دارد دلبستگی به دنیا پیدا نمی‌کند تا مانع رسیدن او به کمال باشد، بلکه

حضرت مهدی ع

ادامه مطلب ...
شناخت امام چهارم تا یازدهم در بیان امام مهدی (ع)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی اصغر رضوانی. 1- امام سجاد (علیه السلام) از دیدگاه حضرت مهدی (علیه السلام). امامت امام سجاد (علیه السلام). از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که درباره‌ی امام سجاد (علیه السلام) به خداوند متعال عرضه می‌دارد:. «و صلّ علی علی بن الحسین امام المؤمنین و وارث المرسلین و حجة رب العالم��ن» (1)؛. «و بر علی بن حسین، امام مؤمنان و وارث پیامبران و حجت پروردگار عالمیان درود فرست». صفات امام سجاد (علیه السلام) از دیدگاه امام زمان (علیه السلام). از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که امام

شناخت امام مهدی شناخت مهدی (ع) امام مهدی ع

ادامه مطلب ...
امام حسین (ع) از دیدگاه حضرت مهدی (ع)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی اصغر رضوانی. 1- امامت امام حسین (علیه السلام). از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که درباره امام حسین (علیه السلام) عرضه می‌دارد:. «و صل علی الحسین بن علی امام المؤمنین و وارث المرسلین و حجة رب العالمین» (1)؛. «و بر حسین بن علی، امام مؤمنان، و وارث پیامبران و حجت پروردگار عالمیان درود فرست». در این فقرات نیز سه عنوان برای امام حسین (علیه السلام) ذکر شده است؛. 1- امام مؤمنان، 2- وارث علم انبیاء مرسل، 3- حجت پروردگار عالمیان. 2- اخلاص در ولایت امام حسین (علیه السلام). از ام

امام حسین ع حضرت امام حسین حضرت امام حسین ع

ادامه مطلب ...
شناسه مهمترین تفاسیر عامه و خاصه ( ترتیبی )

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: مجید حیدری فر. ردیف. نام اثر. شمار جلد. نام پدیدآورنده. درگذشته. روش تفسیری. گرایش تفسیری. امتیازها یا کاستی ها. 1. جامع البیان عن تأویل ای القرآن. 30 در 15. محمدبن جریر طبری. 310. نقلی-روایی ( توصیفی ). فقهی. گاه گزارش اسرائیلیات و نصرانیات + دارای برگردان فارسی. 2. تفسیر عیاشی. 3. محمدبن مسعود سمرقندی. 320. نقلی – روایی توصیفی. کلامی. ناقص + حذف اسناد گاه نقل اسرائیلیات. 3. تفسیر قمی. 2. علی بن ابراهیم بن هاشم قمی. 329. نقلی – روایی نیم تحلیلی. کلامی. اسناد کلینی، گزارش عبا

ادامه مطلب ...
چرائی تفسیر موضوعی و آناکاوی شبهات مخالفان

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: مجید حیدری فر. « تفسیر موضوعی » همان گردآوری روشمند و هدفمند آیات کتاب حکیم درباره موضوعی ویژه است ( درون دینی و قرآنی یا برون دینی و قرآنی ) که سبب دست یابی به نظر موردی یا منظومه فکری قرآن مجید می گردد؛ به شرط دقت و گردآوری تمام قرائن پیشین و پسین آیات. تفسیر قرآن با این شیوه، نوپدید است و به تازگی در جهان اندیشمندان گام نهاده، هر چند در گذشته نیز نمودی از آن بوده است. با این همه، برخی معاصران نقد و نظرهایی در این زمینه دارند که در خور درنگ و بررسی بیشتر است. ما بدون توجه

ادامه مطلب ...
چرائی بهاوری و برتری تفسیر موضوعی

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: مجید حیدری فر. امروزه در بهاوری تفسیر موضوعی نباید تردید کرد. روی آورد و کارکرد قرآن شناسان معاصر این حقیقت را نمایان می سازد. برای نمونه سخنانِ شیخ محمود شلتوت (1) و شهید صدر (رحمه الله) (2) که آن را « روش توحیدی » در برابر « روش تفسیر تجزیه ای » می نامد و استاد جوادی آملی (3) و استاد سبحانی تبریزی (4) و استاد مکارم شیرازی (5) و استاد مصباح یزدی (6) و استاد عفّت محمّد شرقاوی (7) را می توان نگریست. (8). با این همه، در بیان ادلّه و اهمیّت « تفسیر موضوعی و برشماری امتیازها و

ادامه مطلب ...
چیستی و گونه و پیشینه شناسی تفسیر موضوعی

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: مجید حیدری فر. قرآن حکیم فراگیرترین و فراخ دامن ترین معارف وحیانی را برای بشر به ارمغان آورده است؛ از سوی دیگر، برآیندی نگارشی نیست که ره آوردهایش را به گونه دسته بندی شده و با چینش منطقی عرضه کند و همه مقاصدش را درباره یک موضوع و زیر گروه هایش، در چندین بخش یا فصل یا نوشتار گردآورد؛ بلکه مجموعه ای از رهنمودهای هدایت آمیز و حکمت آموز و پنداندوز و سعادت ساز درباره ابعاد گونه گون جهان و انسان و نیازمندی های گوناگون اوست. بر این اساس، آموزه های آسمانی قرآن در لابه لای گفته های ح

پیشینه تفسیر موضوعی

ادامه مطلب ...
گستره و گام های عملیاتی تفسیر موضوعی

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: مجید حیدری فر. برای سامان دادن پژوهشی شایسته در تفسیر یک موضوع ( پس از دقّت در به گزینی موضوع، با عنایت به جوششی ( نه کوششی ) و در خور پژوهش بودن )، باید مراحل شش گانه زیر را به دقت پیمود:. 1. جستار و گردآوری موضوعی آیات. اگر موضوع از نوع « واژه ای » باشد، باید آن را در میدان معنایی کلمات سراسر قرآن مجید جست و همه آیاتی که مشتقّات و هم خانواده ها، نیز مترادفات و هم مفهوم ها، گاه متضادّ آن ماده را دربردارند، به دقت شناخت و آن ها را گرد هم آورد؛ برای نمونه، اگر موضوع تحقیق، شف

ادامه مطلب ...
عوامل و ریشه‌های ریا از دیدگاه قرآن

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: سید محمد نحوی. 1. فقدان ایمان به خدا. در تعدادی از آیات مربوط به ریا به رابطه مفهومی بین ریا و ایمان اشاره شده است (النساء/ 38 و البقره/ 264) و نشان داده شده که این رابطه همچون رابطه اخلاص و ریا یک رابطه متقابل است یعنی بر اساس آیات قرآن شخص ریاکار به خدا ایمان ندارد، به عنوان مثال در آیه 264 سوره بقره خداوند می‌فرماید:. «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذَى کَالَّذِی یُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَ لاَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ. »

ریا از دیدگاه قرآن

ادامه مطلب ...
دعا از دیدگاه حضرت مهدی (ع)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی اصغر رضوانی. 1- استحباب دعا بر اموات. از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که در دعایی عرضه می‌دارد:. «و تفضّل. علی موتاهم بالرأفة و الرحمة» (1)؛. «و به مردگان آن‌ها رأفت و رحمت عطا فرما». انسان نه تنها وظیفه دارد که برای برادران مؤمن خود که زنده‌اند دعا کند و رفع گرفتار و برآورده شدن حاجات آن‌ها را از خداوند متعال طلب نماید، بلکه وظیفه دارد تا برای رفع گرفتاری و عذاب از مرده‌ها نیز دعا کند؛ چرا که دعای زنده‌ها برای اموات تأثیر دارد؛ همان‌گونه که حضرت ابراهیم (علیه السلام)

دعا حضرت مهدی دعا برای حضرت مهدی حضرت مهدی ع

ادامه مطلب ...
راه‌های درمان ریا

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: سید محمد نحوی. راه مبارزه و چگونگی ریشه‏کن کردن صفت ناپسند ریا همانند بقیه خصلت‌های ناپسند و مذموم دو چیز است: راه درمان علمی، راه درمان عملی. در اینجا مروری اجمالی به هر دو روش خواهیم داشت و با توجه به آیات و احادیث و گفته‌های علمای اخلاقی نکاتی را در خصوص این دو روش بیان خواهیم کرد. 1- درمان علمی. که در این روش مرائی زمینه‌های مختلفی را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد. همانند بررسی علل و ریشه‌های ریا برای خشکانیدن و نابود کردن آن، مطالعه در پیامدهای سوء و عواقب دردناکی که

راههای درمان ریا درمان ریا

ادامه مطلب ...
پیامدهای شوم ریا

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: سید محمد نحوی. پیامدها. پیامدهای شومی که به آن می‌پردازیم عبارتند از: حبط اعمال ریایی، محرومیت از محبت الهی، همنشینی با شیطان، عدم آرامش روحی، رسوایی، قرار گرفتن در مدار کفر و شرک و محرومیت از هدایت الهی. 1. حبط اعمال ریایی. بی تردید ریاکاری آثار سوء فراوانی دارد که در قرآن و حدیث همچنین کتاب‌های اخلاقی به آنها اشاره شده است. پرداختن به تمام این آثار سوء و ناگوار مجال دیگری می‌طلبد، در این بخش همانند بخش‌های قبل سعی شده که محوریت با قرآن باشد و تنها به آثاری که از آیات قرآن

پیامدهای ریا

ادامه مطلب ...
امامت عامه از دیدگاه حضرت مهدی (ع) (1)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی اصغر رضوانی. 1- ضرورت وجود حجت در بین مؤمنین. از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که خطاب به ابراهیم بن مهزیار فرمود:. «یا بنیّ! انّ الله جلّ ثناؤه لم یکن لیُخْلِیَ اطباق ارضه و اهل الجدّ فی طاعته و عبادته بلا حجّة یُسْتَعْلی بها و امام یُؤتَمُّ و یُقْتَدی بسبل سنّته و منهاج قصده» (1)؛. «‌ای فرزندم! همانا خداوند - جل ثناؤه - این‌طور نبوده که طبقات زمینش و اهل جدّیت در طاعت و عبادتش را بدون حجّت گذارد، حجتی که به واسطه‌ی او به کمال رسیده می‌شود، و امامی که به او اقتدا می‌گر

امامت حضرت مهدی امامت حضرت مهدی ع حضرت مهدی ع

ادامه مطلب ...
امام حسن (ع) از دیدگاه حضرت مهدی (ع)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی اصغر رضوانی. 1- امامت امام حسن (علیه السلام). از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که درباره‌ی امام حسن مجتبی (علیه السلام) عرضه می‌دارد:. «و صلّ علی الحسن بن علی، امام المؤمنین و وارث المرسلین و حجة رب العالمین» (1)؛. «و بر حسن بن علیّ، امام مؤمنان، و وارث فرستاده‌شدگان و حجت پروردگار عالمیان درود فرست». در جملات فوق صفاتی برای امام حسن (علیه السلام) بیان شده است؛. 1- امام مؤمنان. 2- وارث علم پیامبران مرسل. 3- حجت پروردگار عالمیان بر خلق. 2- صفات امام حسن و امام حسین (علیه

امام حسن ع دیدگاه امام حسن حضرت حسن (ع)

ادامه مطلب ...
امام علی (ع) از دیدگاه حضرت مهدی (ع)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی اصغر رضوانی. 1- نصب جانشین، هنگام منقضی شدن ایام نبوت. از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که درباره‌ی پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:. «فلما انقضت ایامه اقام ولیه علی بن ابی‌طالب صلواتک علیهما و آلهما هادیاً» (1)؛. «چون دوران رسالت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به سر آمد ولیّ خودش علیّ بن ابی‌طالب - که درود تو بر ایشان و خاندانشان باد - را برای هدایت‌گری قرار داد». گرچه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در طول ایام بعثتش هر جا که مناسب می‌دیدند حضرت

امام علی ع امام علی حضرت مهدی امام حضرت علی

ادامه مطلب ...
لزوم توجه به شرایط و فضای نزول آیات در تفسیر

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: مجید حیدری فر. روشن ساختن زمان و مکان و فضا و جوّ نزول آیات (1). قرآن حکیم هم از چهره ملکوتی و أمّ الکتابی برخوردار است: ( وَ إِنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتَابِ لَدَیْنَا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ‌ ) (2) هم چهره ملکی و عربی مبین: ( وَ کَذلِکَ أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ قُرْآناً عَرَبِیّاً لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَ مَنْ حَوْلَهَا ) (3) و ( نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ‌ * عَلَى قَلْبِکَ لِتَکُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ‌ * بِلِسَانٍ عَرَبِیٍّ مُبِینٍ‌ ) (4). آری، قرآن مجید دو گونه نزول و تجلّی د

ادامه مطلب ...
مراد جدی کلام خدا را چگونه بفهمیم؟

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: مجید حیدری فر. روشن ساختن مراد جدّی و مقصود حقیقی خدای علیم و حکیم (1). برای روشن شدن این مرحله باید سه عنصر زیر را به خاطر سپرد:. عنصر یکم:. اصل اوّلی و قاعده مقبول و قانون اتفاقی خردورزان، تطابق اراده استعمالی و جدّی است؛ یعنی کلّ ظاهر مقصودٌ للمتکلم أو الکاتب؛ هر گوینده یا نویسنده ای، مدالیل ظاهری الفاظ و مفاهیم عرفی گفته یا نوشته اش را قصد می کند و کتاب الهی نیز از این قانون جدا نیست؛ ولی اگر گاه در کشف مراد خدای سبحان ابهام یا شک پدید آمد، برای زدودن آن باید اقدامی شایست

ادامه مطلب ...
گونه شناسی تفسیر ترتیبی

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: مجید حیدری فر. یکی از روشهای تفسیر که متنی یا ترتیبی نیز نامیده می شود، دو گونه است:. أ. نزولی یعنی بر پایه ترتیب زمان نزول:. این قسم از تفسیر را از دو زاویه می توان بر رسید:. 1- امکان وقوعی نه عقلی؛. 2- مشروعیت و جواز نقلی. از نگاه نویسنده، این نوع تفسیر به گونه موجبه کلیّه در تمامی آیات قرآن شدنی نیست. اکنون چرائی آن را شرح می دهیم:. ادلّه امکان ناپذیری. 1. به دست آوردن زمان دقیق نزول به گونه ای علم آور و یقینی، شدنی نیست، مگر در موارد اندکی که از متواترات به شمار می رون

ادامه مطلب ...
تعریف لغوی و اصطلاحی ریا

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: سید محمد نحوی. واژه ریا از ریشه ر- أ - ی می‌باشد که مصدر آن رأی، رؤیت و ارائه می‌باشد و گاهی یک مفعولی و گاه دو مفعولی است. راغب اصفهانی در مفردات (1) رؤیت را ادراک مرئی معرفی می‌نماید و رؤیت را بر حسب قوای نفس انسان به 4 دسته تقسیم می‌کند:. 1. ادارک حسی و آنچه جاری مجرای آن است مثل : «لترونّ الجحیم»، (2) «. فسیری الله عملکم. »(3) که جاری مجرای رؤیت حسی است چرا که حس برای خدا صحیح نیست. 2. ادراک وهمی و تخیلی، مثل اینکه گفته شود: «أری انّ زیداً منطلقّ» و در قرآن کریم مانند:

تعریف لغوی ریا

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه