عرضه رمان - زندگی منفی یک - در کتابفروشی‌ها

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش نشر و کتاب:

عرضه رمان - زندگی منفی یک - در کتابفروشی‌ها - تصویر 1

به گزارش جوان ایرانی، این کتاب، دومین اثر کیوان ارزاقی است. این داستان‌نویس پیش‌تر برای رمان «سرزمین نوچ» به عنوان شایسته تقدیر در بخش داستان بزرگسال هفتمین جایزه گام اول معرفی شد.

رمان «زندگی منفی یک» درباره زندگی دو زوج است و با ارائه تصاویر و برش‌هایی از زندگی امروز انسان‌ها، زندگی دو زوج مذکور را واکاوی می‌کند.

این رمان که نگارش آن، بهار سال 92 به پایان رسیده در 20 فصل نوشته شده است.

عرضه رمان - زندگی منفی یک - در کتابفروشی‌ها - تصویر 2

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

گرد و خاک را از لباسش می‌تکاند. سعی می‌کند مزه بد دهانش را فراموش کند. ضربه آرامی به در می‌زند و مثل سربازهای وظیفه خبردار توی چارچوب می‌ایستد. جناب سروان که پشت پنجره ایستاده و حیاط پاسگاه را نگاه می‌کند، بدون آن‌که برگردد،‌ با صدای کلفتی می‌گوید: «بله جانم!» صابر خودش را برای شنیدن هر چیزی آماده کرده بود غیر از شنیدن این جمله. سروان صدای گرم و مهربانی دارد. به خودش جرئت می‌دهد. گلویش را صاف می‌کند و می‌گوید: «شمیرانی هستم قربان. فکر کنم دیروز جناب سرهنگ مروت...»س

سروان با شنیدن اسم سرهنگ مروت برمی‌گردد. چوبی را که دندانش را با آن تمیز می‌کند داخل زیرسیگاری روی میز می‌اندازد و می‌گوید: «به‌به آقای دکتر شمیرانی. بفرمایید تو خواهش می‌کنم.» دستی به سبیل‌های بلندش می‌کشد. جلو می‌آید و دست صابر را محکم فشار می‌دهد. هنوز روی مبل زهوار در رفته‌ای که آفتاب رنگ و رویش را برده، ننشته‌اند که داد می‌زند: «پیازی، دو تا چایی بیار!» صابر سرش را می‌چرخاند و نگاهی به اتاق می‌کند. اتاقی ساده با یک میز و کشوی فلزی نقره‌ای رنگ که روی بعضی از طبقات آن نوشته شده «محرمانه».

یک پنکه آبی قدیمی هم روی قفسه فلزی جا خوش کرده که به زور می‌چرخد و باد می‌زند. جالباسی چوبی‌ای کنار پنجره قرار دارد که فقط کلاه سبز سروان روی آن قرار دارد. رد سفید شوره پس ِ کلاه مانده. نقشه بزرگی از ایران به دیوار نصب شده و باقیمانده وسایل همین یک دست مبل پاره است که روی آن نشسته‌اند...

این کتاب با 247 صفحه، شمارگان هزار و 650 نسخه و قیمت 9 هزار و 500 تومان چاپ شده است.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه