شروع به کار اعضای هیات علمی طرح سربازی اعلام شد

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

شروع به کار اعضای هیات علمی طرح سربازی اعلام شد - تصویر 1

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، با توجه به اتمام دوره آموزش نظامی اعضای هیات علمی طرح سربازی سال 93-1392 که از تاریخ 15/5/93 لغایت 20/6/93 در مرکز آموزش شهید مدرس سپاه موفق به اتمام دوره مذکور شده اند، ضروری است پس از مراجعه و شروع بکار حداکثر ظرف مدت 72 ساعت مراتب مستقیما به فرماندهی پش و ا ج.ح.م. سپاه - معاونت نیروی انسانی - مد سرباز - دایره مامورین وظیفه اعلام و رونوشت آن را به مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی ارسال کنند.

مبنای صدور حکم کارگزینی، ابلاغ طرح سربازی صادر شده از سوی مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی و از تاریخ 1393/4/1 خواهد بود.

بدیهی است عدم اعلام شروع بکار برابر اطلا​عیه فوق به منزله غیبت تلقی شده و عواقب آن متوجه دانشگاه یا موسسه آموزش عالی بکار گیرنده خواهد بود.​

آدرس مکاتبه با سپاه: تهران - اتوبان بسیج - سه راه تختی - بلوار هجرت - روبروی پدافنا هوایی ارتش - پادگان شهید رجبی پور

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه