دستور العمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری تخصصی ابلاغ شد

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، بر اساس این دستورالعمل، این وام صرفا به دانشجویان دکتری تخصصی روزانه دانشگاههای دولتی و پس از گذراندن امتحان جامع از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می شود و باز پرداخت آن نیز ظرف مدت سه سال از تاریخ فراغت از تحصیل و از طریق اقساط ماهانه صورت می گیرد.

متن کامل این دستور العمل به شرح ذیل است:

دستورالعمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری تخصصی

مقدمه:

با عنایت به ضرورت حمایت از دوره های دکتری، کاهش دغدغه دانشجویان، ارتقاء بهره وری، بالابردن سطح کیفی تحصیل، بهره برداری بهتر از ظرفیت علمی نسل جوان به معاضدت با این دوره ها و افزایش انگیزه در جامعه دانشجوئی؛ این دستورالعمل تنظیم و بر اساس آن و متناسب با اعتبارات تخصیص یافته، وام ویژه به دانشجویان دکتری شاغل به تحصیل در دانشگاههای کشور اختصاص می یابد.

ماده 1- کلیات

1. این وام منحصراً به دانشجویان دکتری تخصصی روزانه دانشگاههای دولتی، تعلق می گیرد.
2. فهرست تأیید شده متقاضیان سالانه در دو نوبت (مهر و اردیبهشت) از طریق دانشگاه ها به صندوق رفاه ارسال می شود.
3. دانشجویان بعد از گذراندن امتحان جامع، می توانند برای استفاده از وام، اقدام کنند.
4. متقاضیان در هر دانشگاه بـر اساس امتیازات کسب شده از فرمهای پیوست الف و ب رتبه بندی می شوند. امتیازات کسب شده مبنای انتخاب دانشجویان واجد شرایط خواهد بود.
5. دانشجویان مشمول این دستورالعمل فقط در یک رشته و برای یک دوره تحصیل می توانند از این وام استفاده کنند.
6. نظارت و تأئید مراحل پرداخت؛ بر اساس مستندات مورد تأئید دانشگاه محل تحصیل متقاضی صورت می پذیرد.
7. دریافت کننده وام پس از فراغت از تحصیل هیچ تعهدی بجز بازپرداخت وام، در برابر وزارت یا دانشگاه نخواهد داشت.
8. وزارت پس از فراغت از تحصیل دانشجو، در ازاء پرداخت وام هیچ تعهد استخدامی و یا اداری برای دریافت کننده وام نداشته و در مورد جایابی دانش آموختگان طبق ضوابط مستقل خود عمل خواهد شد.
9. نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در داخل دانشگاهها بر عهده معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه است.
10. نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در سطح کشور بر عهده معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری است.

ماده 2- دانشجویانی که واجد شرایط هستند

1. مراحل آزمون جامع و دفاع از پیشنهاده طرح رساله دکتری را با موفقیت گذرانده باشند.
2. حضور تمام وقت دانشجو در دانشگاه با تایید استاد راهنما و گروه آموزشی مربوطه احراز شده باشد.
3. موضوع رساله در راستای اولویتها و سیاستهای اسناد بالادستی باشد.

تبصره1: متقاضیان در طی فرصت تحقیقاتی خارج از کشور و با تأئید استاد راهنما و معاون پژوهشی مشروط بر اینکه کل دوره استفاده از وام، از سرجمع 24 ماه تجاوز نکند، مشمول دریافت وام خواهند شد.

تبصره2: استاد راهنما می تواند در صورت عدم رضایت از پیشرفت کار دانشجو، درخواست لغو اعطای وام را مطرح کند.

ماده3- دانشجویانی که فاقد شرایط هستند

1. دریافت کنندگان پژوهانه و یا افرادی که بدهیِ معوقه به صندوق رفاه دارند.
2. دانشجویان نوبت دوم، بورسیه، انتقالی و نیز دانشجویان پردیس¬های بین المللی
3. مربیان، مستمری بگیران دستگاهها و سازمانها (اعم از دولتی یا خصوصی)
4- افرادِ تحت پوشش نهادهائی نظیر بنیادملی نخبگان، صندوق حمایت از پ‍ژوهشگران و ....

ماده 4- نحوه ارزیابی

درخواست متقاضیان بر اساس سابقه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و موضوع رساله، امتیاز بندی و تعیین اولویت می شوند:

1 - آموزشی
سابقه آموزشی دانشجو برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد (بر اساس معدل کل مقطع) و برای دوره دکتری (بر اساس معدل کل دروس گذرانده شده، امتحان جامع و دفاع از پروپوزال) است.
2 - پژوهشی
1. مقالات با نمایه معتبر بین المللی
2. مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی (علمی پژوهشی و علمی ترویجی)
3. مقالات ارائه شده در کنفرانس ها یا همایش های معتبر علمی
4. تالیف، ترجمه کتاب و یا اثر ماندگار در زمینه رشته تخصصی دانشجو
5. طرحهای پژوهشی خاتمه¬یافته و یا دارای نقش موثر در طرح¬های ملی
6. ثبت اختراع مورد تأئید مراجع علمی کشور

تبصره1: تمام فعالیتهای پژوهشی موضوع این بند باید مرتبط با رشته متقاضی باشد، در غیر اینصورت مشمول امتیاز نخواهد شد.

ماده 5- امور مالی

الف) نحوه و میزان پرداخت

1. اعتبار موضوع این دستور العمل از محل ردیفهای متمرکز صندوق رفاه دانشجویان و کمکهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ... تأمین خواهد شد.
2. مبلغ وام، پس از طی مراحل بررسی و تأئید، به صورت مستقیم در وجه دانشجو پرداخت می شود.
3. متقاضی پس از تأئید تخصیص وام، باید نسبت به انجام مراحل قانونی و سپردن تعهد قانونی مطابق دستورالعمل صندوق رفاه دانشجویان اقدام کند.

تبصره 1: به منظور تضمین بازپرداخت اصل وام پرداختی ویژه دانشجویان دکتری، متقاضیان موظف به سپردن سند تعهد محضری با دو ضامن طبق ضوابط موجود در صندوق رفاه دانشجویان هستند.

4. متقاضی موظف است هر شش ماه یکبار وضعیت پیشرفت تحصیلی خود را که مورد تأئید دانشگاه مربوطه باشد، گزارش کند.

5. آغاز تخصیص وام، پس از دفاع موفق از پیشنهاده طرح رساله است.
6. چنانچه دفاع نهائی، زود هنگام انجام پذیرد، بقیه مبلغ (تا سقف24ماه) به دانشجو پرداخت می شود.
7. چنانچه دفاع نهایی، بعد از پایان نیمسال هشتم صورت گیرد، مؤسسه موظف است از ادامه پرداخت وام به دانشجو جلوگیری کند.
8. چنانچه دانشجو در میانه راه انصراف از تحصـیل دهد و یا استاد راهنمای وی و یا مراجع ذیربط دانشگاه، ضعف علمی و یا عدم پیشرفت کافی و مناسب دانشجو را گزارش کنند، وضعیت تحصیل دانشجو در شرائط خاتمه ناتمام قرار گرفته و ادامه اعطاء وام (موضوع این دستورالعمل) متوقف می شود.

9. پرداخت وام فقط برای دوره پژوهشی(حداکثر 24 ماه) و به یکی از دو شیوه زیر است:

الف: مبلغ 500 هزار تومان به ازای هر ماه برای تمام دانشجویان واجد شرایط این دستورالعمل

ب: مبلغ 600 هزار تومان به ازای هر ماه برای دانشجویانی که علاوه بر احراز شرایط این دستورالعمل موضوع رساله آنها دارای شرایط زیر باشد:

• کاربردی و تقاضا محور باشد (به تأیید دفتر پژوهش های کاربردی معاونت پژوهش و فناوری مؤسسه محل تحصیل رسیده باشد)
• مورد تأیید موسسه متقاضی/کارفرما باشد (قرارداد اجرای رساله و یا اجرای آن در قالب طرح پژوهشی بین موسسه متقاضی و دانشجو بسته شود).

تبصره 2: میزان وام (موضوع بند 9 فوق) قبل از آغاز هر سال تحصیلی به پیشنهاد معاونت پژوهش و فناوری وزارت و تصمیم هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3: وام مذکور در این دستورالعمل بصورت هر سه ماه یکبار پرداخت می شود.

ب)نحوه و میزان بازپرداخت

1- بهره مندان از این وام ملزمند حسب وضعیت تحصیلی (فراغت، انصراف، ترک و یا اخراج از تحصیل) طبق مقررات صندوق نسبت به بازپرداخت و تسویه حساب وامهای دریافتی اقدام کنند.
2- بازپرداخت وام یاد شده ظرف مدت 3 سال از تاریخ فراغت از تحصیل و از طریق اقساط ماهانه انجام خواهد شد.
3- شروع اقساط برای دانش آموختگانی که خدمت نظام وظیفه خود را به پایان رسانده یا معاف شده اند، 9 ماه و مشمولین خدمت نظام وظیفه 9 ماه پس از پایان خدمت نظام وظیفه عمومی است. درصورت عدم بازپرداخت درموعد مقرر، جریمه دیرکرد تعلق خواهد گرفت.
4- دانشگاهها و مراکز آموزش عالی موظفند به محض ترک یا فراغت از تحصیل دانشجو، قبل از صدور هرگونه معرفی نامه، فهرست اسامی آنان را به منظور تعیین وضعیت بازپرداخت دیون به صندوق رفاه دانشجویان ارسال کنند.
5- آن دسته از دانشجویان بهره مند از مزایای این وام که از اعزام به خدمت نظام وظیفه استنکاف ورزیده و یا دارای تاخیر غیر قانونی در اعزام هستند، موظفند حداکثر ظرف 9 ماه پس از فراغت از تحصیل نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود اقدام کنند، در غیر اینصورت مشمول جریمه دیرکرد صندوق خواهند شد.
6- دانشگاه موظف است پس از صدور دفترچه اقساط دانش آموختگان نسبت به ارائه گواهی موقت اقدام کنند.
7- دانشگاه موظف است تا تسویه حساب کامل دانش آموختگان بهره مند از وام صندوق رفاه دانشجویان، از تحویل دانشنامه تحصیلی خودداری کند.
8- تحویل ریز نمرات و مدارک به دانشجوی استفاده کننده از این تسهیلات منوط به ارائه تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود.
9- میزان بدهی دانشجو بابت وام فوق با سایر بدهی ها جمع و یکجا دفترچه اقساط صادر می شود.

تبصره 1: در صورت بدهکار بودن دانشجو در مقاطع قبل، دفترچه اقساط بر اساس مبلغ بدهی محاسبه و به سرجمع بدهی با شرایط خاص مندرج در این دستورالعمل افزوده خواهد شد.

10- در صورت تعویق در بازپرداخت اقساط مبلغی به اصل بدهی اضافه و دریافت خواهد شد.
11- میزان جریمه ﺗﺄخیر به ازاء مدت تعویق، طبق محاسبه زیر بر مبنای نرخ 12 درصد به میزان قسط معوق اضافه می شود.

(مدت تعویق) ×12×(میزان قسط معوق) = میزان کارمزد ﺗﺄخیر
36000

تبصره2: مدت تعویق عبارت است از روزهای سپری شده از زمان مقرر برای پرداخت هر قسط از بدهی، تا زمان محاسبه.

12- بهره مندان از وام مذکور، در صورت اعلام فوت یا از کار افتادگی حسب مورد از سوی مراجع ذیصلاح، از تمام دیون خود به صندوق معاف می شوند.

این دستورالعمل در 5 ماده، 8 تبصره و 2 پیوست (الف و ب) تنظیم و در تاریخ ..... به تصویب .......... رسیده و از تاریخ ابلاغ به تمام دانشگاه ها لازم الاجرا است. هر گونه مورد پیش بینی نشده در این دستورالعمل تابع سایر ضوابط موضوعه مصوب در صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه