انسان شكيبا، سرانجام به مقصدش می‌رسد و به آرزويش دست می‌يابد.

حدیث روز جمعه «5 اردیبهشت 93 » شکست حمله نظامى امريکا در طبس - تصویر 1


امام على علیه السلام:

یَؤولُ أمرَ الصَّبورِ إلى دَرکِ غایَتِهِ وبُلوغِ أمَلِهِ؛

انسان شکیبا، سرانجام به مقصدش می‌رسد و به آرزویش دست می‌یابد.

غرر الحکم: ح ۱۱۰۴۸/ فرهنگ‌نامه آرزو، ص64پیامبر صلى‏ الله‏ علیه‏ و ‏آله :

أَکثَرُ مَن یَدخُلُ النَّارَ المُستَکبِرونَ .

بیشتر کسانى که در آتش داخل میشوند، کبرورزاناند.

امالی طوسی: ص 538 / حکمت نامه پیامبر اعظم (ص) : ج‏14 ، ص 506

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه