جدیدترین انتصابات سرپرست دانشگاه تهران اعلام شد

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

جدیدترین انتصابات سرپرست دانشگاه تهران اعلام شد - تصویر 1

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، با صدور حکمی از سوی دکتر نیلی احمدآبادی، سرپرست دانشگاه تهران، دکتر محمد جعفر صدیق دامغانی‌زاده به ریاست پارک علم و فناوری و دکتر علی مقاری، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت 3 سال به عنوان رئیس دانشکده شیمی پردیس علوم دانشگاه تهران، منصوب شدند.

دکتر صدیق دامغانی‌زاده دانشیار پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران است و دارای سوابق اجرایی متعدد بوده اند. از آن جمله می توان به تصدّی مدیریت علوم و تحقیقات سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مشاور وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در امور اقتصاد مقاومتی اشاره کرد.

همچنین، دکتر مقاری استاد دانشکده شیمی پردیس علوم است ،از سوابق اجرایی وی می توان به معاونت طرح و برنامه و رئیس پردیس علوم دانشگاه تهران اشاره کرد.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه