تجمیع واحدهای آموزش عالی غیرانتفاعی کلید خورد

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

تجمیع واحدهای آموزش عالی غیرانتفاعی کلید خورد - تصویر 1

دکتر علی آهون منش، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تجمیع واحدهای دانشگاه های غیر انتفاعی گفت: وزارت علوم به دانشگاه اعلام کرد تا نظر خود را برای تجمیع واحدهای این دانشگاه اعلام کند.

وی ادامه داد: برهمین اساس از 355 دانشگاه و موسسه غیرانتفاعی درخواست کرده ایم نظرات خود را در خصوص تعیین شاخص برای تجمیع واحد ها ارسال کنند.

ربیس اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی افزود: نظراتی که ارسال شده براساس استاندارهای بین المللی در حال جمع آوری است تا بتوانیم ملاک مناسبی را با توجه به وضعیت غیرانتفاعی ها تهیه کنیم تا وزارت علوم بتواند برای تجمیع واحد های این دانشگاه از آن استفاده کند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه