برنامه دانشگاه شریف برای گسترش ارتباط با فارغ التحصیلان

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

برنامه دانشگاه شریف برای گسترش ارتباط با فارغ التحصیلان - تصویر 1

دکتر محمود فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت‌های دانشگاه صنعتی شریف در ارتباط با گسترش ارتباط بیشتر با فارغ التحصلان این دانشگاه گفت: فارغ التحصیلان سرمایه معنوی دانشگاه محسوب می شوند در حال حاضر فعالیت هایی صورت داده ایم تا بتوانیم به شکلی از فعالیت مختلف فارغ التحصیلان این دانشگاه به ویژه فعالیت علمی که انجام می دهند استفاده کنیم.

وی افزود: می خواهیم به نوعی یک تبادل نظر با فارغ التحصیلان دانشگاه داشته باشیم و اساتید و دانشجویان ما با فعالیت علمی که این فارغ التحصیلان انجام می دهند آشنا شوند.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف افزود: مهمتر از همه این است که ارتباط خوبی با فارغ التحصیلان مان داشته باشیم ولی متاسفانه از این بابت تا کنون ضعیف عمل کرده و نتوانستیم ارتباط با فارغ التحصیلان دانشگاهمان را گسترش دهیم.

وی تاکید کرد: فارغ التحصیلان می توانند سرمایه خوب مادی، معنوی، اجرایی و مشورتی برای دانشگاه باشند. خوشبختانه فارغ التحصیلان ما افراد موفقی در سطح ملی و بین‌المللی هستند و این تبادل نظر باعث می شود ارتباط با فارغ التحصیلان و دانشجویان و اساتید بیشتر باشد.

فتوحی افزود: فارغ التحصیلان دانشگاه شریف افراد کارآفرین موفقی نیز هستند و به دانشجویان ما که در شرف فارغ التحصیلی هستند کمک می کنند تا برنامه کارآموزی در صنعت صورت گیرد.

وی ادامه داد: ارتباط بیشتر با فارغ التحصیلا�� دانشگاه باعث می شود که بتوانیم از همه نظر از خدمات این افراد استفاده کنیم.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه