افزایش مقرری و شهریه دانشجویان غیرایرانی از مهرماه اجرایی می‌شود

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

افزایش مقرری و شهریه دانشجویان غیرایرانی از مهرماه اجرایی می‌شود - تصویر 1

دكتر صمد حاج جباري در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعداد دانشجویان غیرایرانی که در دانشگاه‌های داخل کشور مشغول تحصیل هستند حدود 20 هزار نفر است.

وی ادامه داد: اوایل سال جاری برنامه ریزی صورت گرفت تا درصورتی که منابع مالی در سال تحصیلی جدید اجازه دهد مقرری دانشجویان غیر ایرانی و شهریه ای که به دانشگاه ها بابت تربیت این دانشجویان پرداخت می شود افزایش یابد و درصورت تصویب در سال 94-93 در دستور کار قرار می گیرد.

وی یادآورشد: این پیشنهاد مطرح شد و مورد موافقت وزیرعلوم سابق (دکتر فرجی دانا) قرار گرفت و مقرر شد کمک هزینه یا همان مقرری دانشجویان غیرایرانی 50 درصد افزایش یابد و با توجه به این مساله که در اوایل سال 92 نیز 50 درصد مقرری دانشجویان غیر ایرانی افزایش یافته بود امسال نسبت به دوسال گذشته مقرری این دانشجویان 100 درصد افزایش یافت.

مدير كل امور دانشجويان غير ايراني سازمان امور دانشجویان افزود: همچنین مقرر شد شهریه ای که بابت تربیت دانشجویان بورسیه غیرایرانی به دانشگاه های مجری پرداخت می شود نیز امسال 50 درصد افزایش یابد.

وی ادامه داد: افزایش مقرری دانشجویان غیرایرانی و افزایش شهریه این دانشجویان از مهر ماه سال جاری عملیاتی می شود.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه