استقرار مراکز مشاوره ازدواج و خانواده در دانشگاه ها

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

استقرار مراکز مشاوره ازدواج و خانواده در دانشگاه ها - تصویر 1

دکتر حمید یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص تفاهمنامه جامع وزارت ورزش و جوانان و وزارت علوم در حوزه ازدواج گفت: صحبت هایی دراین زمینه صورت گرفته است ولی هنوز منجر به پروتکل اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: مسئولان ذی ربط در وزارت ورزش و جوانان در خصوص مراکز مشاوره ازدواج و خانواده تاکید می کنند بنابراین جلساتی داشته ایم که براساس آن مقرر شده تا پایان شهریور و یا اواسط مهر، آیین نامه تاسیس مراکز مشاوره ازدواج و خانواده در وزارت ورزش و جوانان منتشر شود بعد از انتشار ، برنامه ما این است که بخش عمده ای از این مراکز را در دانشگاه ها مستقر کنیم.

رئیس مرکز مشاوره سازمان امور دانشجویان افزود: همچنین کارشناسان خود را برای مشاوره ازدواج و خانواده آموزش اختصاصی دهیم چرا که بیشتر از افرادی که قصد ازدواج دارند در دانشگاه ها هستند.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه