اختصاص وام ویژه دانشجویان روزانه دکتری - پرداخت پس از گذراندن امتحان جامع

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

اختصاص وام ویژه دانشجویان روزانه دکتری - پرداخت پس از گذراندن امتحان جامع - تصویر 1

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، با عنایت به ضرورت حمایت از دوره های دکتری و به منظور کاهش دغدغه های دانشجویان و ارتقای سطح کیفی تحصیلی آنها، وام ویژه به دانشجویان دکتری شاغل به تحصیل در دانشگاه های کشوراختصاص می یابد.

این وام منحصرا به دانشجویان دکتری تخصصی روزانه دانشگاه های دولتی تعلق می گیرد و دانشجویان بعد از گذراندن امتحان جامع می توانند برای استفاده از این وام اقدام کنند.

دریافت کنندگان این وام هیچ تعهدی به جز باز پرداخت مبلغ وام نخواهند داشت.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه