آشنايي با نام هاي خداوند: الخالق

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:

 آشنايي با نام هاي خداوند: الخالق


 

نويسنده: ملاحبيب الله شريف کاشاني
مترجم و شارح: استاد محمد رسول دريايي 

عدد ابجدي: 731

به معني آفريننده ي اشياء مي باشد و مداومت بر آن براي استحکام و نوراني شدن قلب مؤثر است و در بعضي کتب است که هر کس اين اسم را بسيار گويد خداوند متعال او را به علوم حِکميّه و معارف الهيه و دقايق معاني مطلّع گرداند و اگر کسي پنج هزار و صد و ده مرتبه اين اسم را بخواند هرچه از خدا بخواهد في الحال مستجاب گردد و همراه داشتن اين مربّع نيز فوايد بسيار دارد:

180

193

190

187

191

186

181

192

185

188

195

182

194

183

184

189

شکل شماره (1)

پژوهه در مفهوم الخالق از مترجم

از مادّه «خَلق» (بر وزن حلق) در اصل به معني «اندازه گيري» است. هنگامي که يک قطعه چرم را براي بريدن، اندازه گيري مي کنند، عرب واژه «خلق» در باره ي آن به کار مي برد و از آنجا که در آفرينش مسأله ي اندازه گيري بيش از همه چيز اهميت دارد اين کلمه خلق درباره ي آن به کار رفته است.
اين واژه از اسماي خداوند و به معني «آفريننده» مي باشد که لفظ صريح آن نُه بار و صيغه ي مبالغه ي آن «خلّاق» نيز دوبار در قرآن کريم ذکر شده است. بنابه گزارش فخررازي اين واژه در برخي از آيات به معني تقدير و در برخي ديگر به معني ايجاد و ابداع است.
همچنين به دلالت آيه ي «بديع السموات و الارض» خلق آسمانها و زمين به معني ايجاد و ابداع آنهاست.
توصيف غير خداوند تبارک و تعالي به «خالق» به معناي هستي بخش جايز نيست، ولي به اذن حقتعالي و با گرفتن فيض از جانب او خلق به معناي تصرّف در تکوين و ولايت تکويني امکان پذير است. چنان که وقتي مي فرمايد: «فَتَبارَکَ اللهُ اَحسَنُ الخالِقينَ» يعني صحيح است که غيرخداوند را هم به خالق بودن توصيف کرد. همين طور درباره ي حضرت عيسي (عليه السلام) آمده است: «به درستي که من خلق مي کنم براي شما از گِل، مانند صورت مرغي». شک نيست نوع خلقت عيسي (عليه السلام) ابداع و ايجاد نبوده است بلکه ��ز گِل، صورت مرغي را ساخته است سپس از مبدأ فيض افاضه ي روح به هيأت طير درآمده است.
کلمه ي «خلق» به معني اندازه گيري و صنعت درباره ي غير خداوند صادق است، ولي البته «خلق خدا» با خلق غير او از جهات گوناگوني متفاوت است.
خداوند مادّه و صورت اشياء را مي آفريند. در حالي که اگر انسان بخواهد چيزي ايجاد کند تنها مي تواند با استفاده از مواد موجود اين جهان، صورت تازه اي به آن ببخشد. مثلاً از مصالح ساختماني خانه اي بسازد، يا از آهن و فولاد، اتومبيل يا کارخانه اي اختراع کند. از سويي ديگر خلقت و آفرينش خداوند نامحدود است و او آفريدگار همه چيز است.
منبع مقاله :
شريف کاشاني، ملاحبيب الله؛ (1383)، خواص و مفاهيم اسماء الله الحُسني(نامهاي زيباي خداوند)، ترجمه ی محمدرسول دريايي، تهران: نشر صائب، چاپ ششم 

 


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه